Suomussalmella Juntusrannassa hyvä, puustoinen määräala hyvien tieyhteyksien varrella.

Suomussalmella Juntusrannassa on myytävänä noin 48,3 ha määräala, joka koostuu neljästä palstasta.  Kaikille palstoille on hyvät tieyhteydet. 

Tilalla on hyvä puusto, mahdollisuus harennushakkuisiin ja avohakkuisiin.  Metsäarvion on tehnyt Tero Heikkinen. Maapohjat ovat kuivahon ja tuoreen kankaan mäntyvaltaisia kangasmaastoja.  

Alueella toimii metstysasioissa Ruhtinansalmen Erä. 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Juntusrannantie ja Kääpäahon metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

vesialueosuuksia.