Määräalalla on vaihtelevilla maapohjilla eri kasvuvaiheissa olevia kehityskelpoisia hyväpuustoisia metsiä. Pääosa puustosta koostuu kasvatusmetsistä.  Palstan halki kulkee autolla ajokelpoinen metsätie. Määräala on omarajainen palsta.

Noin 15,9 hehtaarin suuruinen määräala Sysmän kunnan Nuoramoisten kylässä sijaitsevasta Soraharju RN:o 6:768 (kiinteistötunnus 781-409-6-768)  nimisestä tilasta. Kiinteistörekisteriotteen mukaan tilan Soraharju kokonaispinta-ala on 26,86 ha. Nyt myytävän vain metsää sisältävän määräalan pinta-ala on noin 15,9 hehtaaria. Määräalan pinta-ala on mitattu kartalta ja se voi olla ilmoitettua suurempi tai pienempi. Lopullinen pinta-ala määräytyy lohkomistoimituksessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Lappilan metsätie Kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Muodostettavan uuden tilan on hakeuduttava tilalle johtavien yksityisteiden osakkaaksi. Tiemaksut ovat olleet noin 100 € / vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin.