Kolkonjärvellä 71 hehtaarin metsätila, myyjälle jää määräala n. 11,5 hehtaaria, johon jää tilan rakennukset sekä erillispalsta Kolkonjärventien eteläpuolelta. Myytävälle alueelle kulkee kevytrakenteinen metsätie talon pihan kautta, autolla pääsee päähän asti. Tilan metsät ovat taimikkovoittoisia, lähivuosille ei juurikaan hakkuumahdollisuuksia. Taimikonhoitoa sekä istutusta tiedossa.

Myytävälle alalle on mahdollista saada kolme rantarakennuspaikkaa poikkeamisluvilla. Kuvioilla 861.2 ja 861.1 on hyviä rakennuspaikkoja, hiekkarantaa sekä tientekoa heti myytävän alan länsirajalta kuvion 825 halki, noin 250 metriä. Myös Kallioniemessä itälaidalla on hyvää rakennusmaata ja komeaa järvimaisemaa jos tuore avohakkuualue ei häiritse.

Tila rajoittuu valtion maihin sekä lännessä yksityismaihin, lähistöllä Kylmäluoman retkeilymaastot. Kolkonjärvi on erämainen, itäpäästään asumaton järvi, josta löytyy haukea ja ahventa, järviwikin mukaan syvin kohta 36 metriä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennustarkastajan mukaan tilan alueelle on mahdollista saada poikkeamisluvilla viisi rantarakennuspaikkaa, joista kolme sovitaan kaupassa siirtyväksi myytävälle alalle.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsänviljelyrästi kuvioilla 877 ja 870, alueet on laikutettu ja taimet on tulossa ensi kesänä.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

On kiinnityksiä mutta myydään vapaana niistä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus tulee myyjälle jäävän määräalan kautta kulkevaan tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kolkonjärvi on valtion vesialueita.