Metsäkylän Rakkujärveltä 48 hehtaarin metsätila. Metsät pääosin uudistuskypsiä, myös muita kehitysluokkia löytyy. Tila rajoittuu Latvajärventiehen, eteläpäässä osa tilasta Latvajoen takana.

Rakkujärven ja Latvajärventien välinen alue ei kuulu kauppaan. Siitä on luovutus jo tehty, lainhuuto vireillä ja saaja lohkoo sen omaksi tilakseen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Latvajärventie, etelästä ei kirjattuja kulkuoikeuksia.

Osuus yhteisiin Ei ole