Myydään Teiskon Kaanaassa, Jylhänperällä, seitsemän hehtaarin metsätila. Tilan puusto on valtaosin varttunutta kasvatusmetsää.
Tilan läpi kulkee metsätie, joten kulkuyhteydet on kunnossa. 
Tilan kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on noin 7,4 ha. Tilasta on joutomaata ja muuta maata 1,4 ha, metsäpinta-ala on n. 5,9 ha. Joutomaat ovat lähinnä karuja kallioita ja muut maat tiepohjaa.

Tästä hyvä metsäpalsta vaikka metsänomistuksen aloittamiseen tai lisämaaksi!
 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tila ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittaa kiinteistörekisteriotteeseen ja karttaan merkityt tierasitteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle johtavaa metsätietä. Tiekunta ei ole kantanut yksikkömaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin