Tampereen Teiskossa hyvillä maapohjilla kasvatusmetsävaltainen metsämääräala. 
Tila rajaantuu kahdesta kohtaa 338 paikallistiehen. Lisäksi tilaan kuuluu Ympyriäinen -niminen järvi vesialueineen. Ympyriäisen pinta-ala on noin 1,3 ha.
Tilalla on istuttamattomia, mutta jo uudistamista varten muokattuja aukkoja noin 4,4 ha ja muokkaamatonta aukkoa noin 0, 5 ha. Uudistamiskulut huomioitu oheisessa arviossa.

Tämän kokoisia palstoja Teiskossa on todella harvoin kaupan. Nyt metsän ostoon!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla määräalan aluetta rantaosayleiskaava. Kaavassa ei ole osoitettu määräalalle rakennusoikeutta. Kaava-alueesta osa R -aluetta ja osa M -aluetta. Kaavamääräykset ei aseta metsänkäsittelylle rajoitteita.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohteella omaa vesialuetta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteet, katso kiinteistörekisteriote, mutta huomioi että kiinteistöreksiteriote koskettaa koko kantatilaa, eli muitakin alueita joilla valtaosa rasitteista on.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Määräala myydään kiinitkysistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisterikartta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia kantatilan yhteisiin alueisiin ja osuuksiin.