Tieuran loppuosa on pehmeä joten on viisainta kävellä viimeiset 300 m!

Vehkajoki-tilan kiinteistötunnus on 837-704-1-89 ja pinta-ala 9,265 hehtaaria. Metsäarvion on laatinut Tampereen kaupungin toimeksiantona Seppo Peltoniemi 21.8.2018. Arvioitu kokonaispuusto on n. 1 760 m3 josta tukkipuuta on n. 45 %. Tila rajoittuu Kiimajokeen (mahdollinen rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua). Sijainti Tampereen Terälahdessa Petäjäjärven metsätien varressa. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tie perille.

Osuus yhteisiin Ei ole