Myydään pieni metsätila Tervon ja Maaningan rajalla. Metsät lähes yksinomaan harvennettuja ja hyvässä kasvussa olevia kasvatusmetsiä pääosin kantavilla kivennäismaapohjilla. Puustoa keskimäärin noin 118 m³/ha, tukkiosuus noin 30 %.

Tilan kehitysluokat vahvasti painottuneet kasvatusmetsiin, joissa muutama vuosi sitten tehty harvennus varmistaa puuston kasvutilan ja järeytymisen vielä useaksi vuodeksi eteenpäin. Puusto hyvässä arvokasvuvaiheessa, mutta lisäkasvua helposti saatavilla varttuneisiin kasvatusmetsiin lannoittamalla. Kasvupaikat tuoretta ja kuivahkoa kangasta, oikeaa ravinteisuustasoa mäntyvaltaiselle puustolle.

Ei välittömiä hakkuutarpeita. Hoitotöistä kuvioilla 6 ja 8 lähivuosina raivaustarvetta, taimikot kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevat. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 844-414-876-2 Kruununpuiston osakaskunta