Karhukangas 844-401-3-22, kiinteistörekisteriin merkitty pinta-ala 32,97 ha sekä määräala n. 13,3 ha tilasta Maunola 844-401-3-20 (Saikarintien itäpuoleinen osa tilasta, kartalla kuvioitu alue). 

Puustoinen kokonaisuus Tervon Haapamäessä. Maapohjat kuivahkoja- ja tuoreitakangasmaita. Suota ei juurikaan ole. Uudistusikäistä metsää 9,8 ha, joten tiloilta voi heti hakata puustoa. Nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä 22,7 ha, joten puuston kasvu on turvattu myös tulevaisuudessa. Taimikoita 8,9 ha. Osassa taimikoita taimikonhoito tarvetta heti, pieni osa on raivattu. Metsäautotie vie tilan keskelle. Kitumaata 2,7 ha (kivikoita mäen päällä sekä vanha sorakuoppa). Tukkipuustoa 2900 m³ ja kuitupuuta 3260 m³. 

 

Karhukankaantien ja naapuritontin välinen maa-alue (n 0,1 ha) on vuokrattu naapurin piha-alueeksi. Kartan mukaan alue kuuluu Karhukangas tilaan. 

Karhukangas tilalla on purkukuntoiset rakennukset. Sähköt katkaistu. 

Kaikkia rajapyykkejä ei lumisesta maastosta löydy. Osa pyykeistä merkitty sinisellä nauhalla gps sijainnin mukaan. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriotteet. Määräla saa pinta-alansa mukaiset osuudet yhteisiin alueisiin.