Hyväkokoinen ja yhteinäinen metsätila Teuvan Luomanperällä.

Tila erinomaisella sijainnilla. Tilan alueella on hyvä metsäautotieverkosto ja lisäksi suorsalakson metsäautotieltä lähtevät piennartiet  (länteen tilan etelärajalla ja itään pohjoisrajalla).

Pastan kasvatusmetsät ovat hyvässä kasvuvaiheessa ja puusto muuttumassa kuidusta tukkipuuksi. Harvennustarvetta tilalla on seuraavan kerran 5-10 vuoden kuluttua, joista ensimmäisten joukossa kuvioden 3, 16 ja 19 ensiharvennukset.

Kuviot 1, 2, 4 ja 17 kaipaisivat kiireellisen taimikonhoidon. Kuviolle 9 kannattaisi suorittaa kuusenviljely. Kuviolla 16 ja 19 ensiharvennukseen tähtäävä kunnostus- / ennakkoraivuu.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Puhelin- /telemasto. Unibase Oy vuokraoikeus 14.11.2031 saakka. Metsästysvuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköiset panttikirjat 2 kpl 35 319,46€ ja 80 000,00€. Siirrettävissä vapaana kaupassa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Suorsalakson metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

846-876-1-0 YHTEINEN VESIALUE (846-876-1-0,301-876-3-1)