Metsätila Toholammilla kahdessa palstassa,
Kaattari 25,6 ha (metsäarvio 39350 €)
Jääskenselkä 33,6 ha (metsäarvio 18 370 €)
Huom. Metsäarvioliitteessä palstaerittelyn laskelmatieto korjattu 25.9.2019

RAUTALA 15:88 -niminen metsätila, kahdessa palstassa, yhteensä pinta-ala 59,2 ha.
Toinen palsta sijaitsee Kaattarilla, Toholampi-Kannustien varressa ja Pirttiojan metsäautotiestön läheisyydessä. Nauhamaisen palstan läpi menee useasta kohtaa metsäautotie ja kulku-uria. Lähes puolet pinta-alasta on nuorta (02) ja varttunutta (03) kasvatusmetsää. Uudistuskypsää metsää on noin 3 ha ja harvennushakkuukohteita 4,7 ha. Taimikot pääosin hoidettuja, mutta myös harvennettavaa löytyy lähivuosille.
Toinen palsta on Ypyänjärven ja Kortemaan välissä, Jääskenselkään menevän metsätien varressa. Palstalla pääosin hoidettua nuorta metsää/taimikkoa. Kuvioilla 841 ja 843 ylispuumännyt saa ottaa pois ja lehtipuupitoisen kuvion 841 harventaa.  (Muutamin paikoin hirvituhoja). Kuvioilla 848,1, 842, 846, 850 on yli 100 vuotista mäntypuustoa.  Palstalla on upeita luonnontilaisia suoalueita ja hyvät riistamaat. 
Palstoista voi jättää tarjouksen erikseen tai yhteistarjouksen.
Kohteet on nauhoitettu ja Metsätilat -opastetauluja tienvarressa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (849-1/2013)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 849-401-878-14 HIEKKAPALSTAT Osuus: 0,048060 / 25,479400 2) Yhteinen maa-alue 849-401-878-51 HIEKKAPALSTAT Osuus: 0,048060 / 25,479400 3) Yhteinen vesialue 849-876-1-0 VESIALUEET Osuus: 0,048060 / 25,479400