Erämetsäpalsta Toholammilla.
Itsenäinen tila, ei lohkomiskuluja!

Toholammin Lamussa, Karttiojärven läheisyydessä AITTALA 16:6 -niminen metsätila. Tilan pinta-ala 3,955 ha. Kulkuoikeus Karttiojärvelle menevän metsätien kautta. Tilalla harvennusikäistä metsää ja varttunutta taimikkoa. Suuren osan palstasta saa käydä läpi harvennushakkuulla ja nuoren metsän kunnostuksena. Ojitukset ovat hyvin toimivassa kunnossa. Alueen riistakanta hyvä, erä- ja luontohenkisen kohdepalsta!
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tilan rajalla sekä metsätien päässä opastekyltti. Virallinen tieoikeus on merkitty metsäarvion karttaan (lisäksi maastoon nauhoitus traktoriuraa/polkua pitkin).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin Ei ole