Toholammin Kleemolassa 22,0 ha metsää ja 13,26 ha peltoa.

Toholampi, Kleemola, VATJALA 41:59 -tilan pelto- ja metsämaata yhteensä 35,26 ha. Tila sijaitsee Kleemolassa, Myllykoskentien varressa. Tilalla oleva tontti rakennuksineen jää myyjälle.
EU-tukikelpoisen viljelysmaan pinta-ala on 13,26 ha. Pellot avo-ojissa, hyvässä viljelykunnossa. Peltojen nykyinen vuokrasopimus päättyy 2020. 
Metsän pinta-ala on 22,0 ha, josta taimikkoa 7,8 ha, nuorta (02) ja varttunutta (03) kasvatusmetsää 8,2 ha ja uudistuskypsää metsää 6,0 ha. Puuston määrä on noin 1895 m3. Hyvät hakkuumahdollisuudet. Metsämaasta valtaosa (17,3 ha) on rehevää MT-tyyppiä.
Ostotarjouksen voi yhdessä tai erikseen pelloista ja metsästä (tarkempi rajaus voidaan sopia, mm. pellon keskellä oleva metsäsaareke ym).
Tila on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla. Tilan rajalla on opastekyltti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Jos pelto ja metsä myydään erikseen, kulkuoikeudet säilyvät molempiin.

Osuus yhteisiin Ei ole