Toholammin Sykäräisessä 18,25 ha kohde, jossa metsää 8,7 ha ja EU-tukikelpoista peltoa 9,55 ha.
Kohde on Toholampi-Lestijärvi maantien varressa ja koostuu tilasta MARJAKYTÖ 849-401-61-130 ja määräalasta MARJAKANGAS 849-401-58-74.
Pelloista osa ollut viherkesantona, osa viljanviljelyssä - kaikki EU-tukikelpoisia. Peltojen vuokrasopimus päättyy 31.12.2018 (7,55 ha) ja 31.12.2019 (2,0 ha). Viljelysmaa on avo-ojitettua.
Metsämaat ovat reheväpohjaisia OMT- ja MT-tyypin kasvupohjia, Lestijoen läheisyydessä. Puustot ovat pääosin järeitä havupuuvaltaisia tukkipuustoja, mutta mukana myös lehtipuustoja. Puustoiset kuviot ovat valtaosin varttunutta (03)  tai uudistuskypsää (04) metsää.

Alueet on nauhoitettu (suuntaa antavasti) oranssilla Metsätilat -nauhoituksella ja tien varressa on opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 849-1/2013 ja Sykäräisen osayleiskaava. Lestijoen Yleiskaavassa maa- ja metsätalousaluetta ja maatilan talouskeskus sekä Lestintien varressa noin 2 ha:n väljän pientaloasumisen alue (A). Sykäräisen osayleiskaavassa 3 rakennuspaikkaa á 3300 m². Kts. liitteenä oleva kaavakartta, jossa ko. alue on Sykäräisen puoleisessa palstassa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle jäävälle kantatila-osuudelle.