Torniossa Kantojärvellä myynnissä metsätila kolmessa palstassa.

Tilaan kohdistuu yleiskaava kaavamerkinnällä AT-2 (= Kehitettävä kyläalue, tarkemmin tiedot liitteenä olevista kaavamääräyksistä)

Peltoja on annettu naapurille viljeltäväksi suullisella sopimuksella eikä olla peritty vuokraa.

Lahdenperän tiehoitokunnalle on maksettu vuosittain noi 20 euroa tiemaksuja.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Alatornion metsästysseuran kanssa.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

AT-2, Kehitettävä kyläalue

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia. Katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Arpelan jakokunnan vedet sekä Yhteinen maa-alue Nilijärven palsta.