Tornion kunnassa sijaitseva kahden tilan kokonaisuus, joka koostuu seuraavista tiloista:

 

Kotiharju 851-430-13-12

- Palstoja 2.

Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 5,296 ha.  

- Aapajoen palsta yleiskaava-alueella, jossa kaavamerkintä MA. Merkinnän mukaan alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden laaja-alaista uudishakkuuta alle 3 ha:n metsäsaarekkeissa tai istuttamista tai muuta siihen verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä mainittua lupaa. Eli näihin toimenpiteisiin tarvitaan maisematyölupa.

 

Harman 851-430-39-0

Palstoja 3.

Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 15,407 ha.  

- Aapajoen palsta yleiskaava-alueella, jossa kaavamerkintä MA. Merkinnän mukaan alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden laaja-alaista uudishakkuuta alle 3 ha:n metsäsaarekkeissa tai istuttamista tai muuta siihen verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä mainittua lupaa. Eli näihin toimenpiteisiin tarvitaan maisematyölupa.

 

Tilat sijaitsevat lähellä toisiaan.

Tiloilla metsästysvuokrasopimus Vojakkalan Erä ry:n kanssa.

 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset käsitellään tapauskohtaisesti.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Aapajon palstat yleiskaava-alueella, jossa kaavamerkintä MA. Merkinnän mukaan alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden laaja-alaista uudishakkuuta alle 3 ha:n metsäsaarekkeissa tai istuttamista tai muuta siihen verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä mainittua lupaa. Eli näihin toimenpiteisiin tarvitaan maisematyölupa. Katso kaavakartta ja kaavamerkinnät.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet ja kartat.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet ja kartat. Kiinteistörekisteriotteiden tieoikeuksien lisäksi Kotiharju on osakkaana Matomaan metsätiessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriootteet.