Tornion Ollakkassa hoidettu 65,1 ha määräala, metsämaa pääasiassa nuoria kasvatusmetsiä ja taimikoita. 

Metsänhoitoyhdistyksen tila-arvion mukaan määräalan pinta-ala 65,1 ha. Pinta-alasta 34,8 ha metsämaata, josta taimikoita 17,3 ha, ylispuustoisia taimikoita 3,8 ha, nuorta kasvatusmetsää 12,2 ha, varttunutta kasvatusmetsää 0,9 ha ja uudistuskypsää metsää 0,6ha. Hyväkasvuiset kasvupaikat tuoreita ja lehtomaisia kankaita.

Ainespuuta 1518 m³. Hakattavissa heti noin 350 m³, harvennushakkuita. Palstan eteläosassa kallioalue kuviolla 23, joka on kalliokiviaines aluetta.

Tilalla metsästysvuokrasopimus Alatornion metsästysseuran kanssa.

Hyvä saavutettavuus määräala rajoittuu etelästä Virkkumaantiehen. Tilalla tieoikeus määräalan pohjoispäähän naapuritilan kautta, näkyy kiinteistön rekisterikartta tulosteessa.

 

Myydään tarjousten peruusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään maanantaina 12.4.2021 klo 23:59.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin Ei ole