Tornion kunnassa sijaitseva kolmen tilan kokonaisuus, joka koostuu seuraavista tiloista:

Tarha 851-424-15-33

- Palstoja 3.

- Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 48,06 ha.  

- Sorvasvaaranpalsta osittain pohjavesialueella. Pohjavesialue voi rajoittaa metsänkäsittelyä, varsinkin maanpinnan käsittelyä. Palsta kuuluu myös yleiskaavaan, merkkinnällä Ge, jonka ei pitäisi rajoittaa metsän käsittelyä.

- Kuviolla 77 on Otsolla vuokrasopimus murskeen varastointiin. Sopimus on voimassa vuoteen 2023 saakka. Otsolla on aikomus metsittää kuvio tulevana kesänä.

 

Kotiharju 851-430-13-12

- Palstoja 2.

Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 5,296 ha.  

- Aapajon palsta yleiskaava-alueella, jossa kaavamerkintä MA. Merkinnän mukaan alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden laaja-alaista uudishakkuuta alle 3 ha:n metsäsaarekkeissa tai istuttamista tai muuta siihen verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä mainittua lupaa. Eli näihin toimenpiteisiin tarvitaan maisematyölupa.

 

Harman 851-430-39-0

Palstoja 3.

Kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala 15,407 ha.  

- Aapajon palsta yleiskaava-alueella, jossa kaavamerkintä MA. Merkinnän mukaan alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden laaja-alaista uudishakkuuta alle 3 ha:n metsäsaarekkeissa tai istuttamista tai muuta siihen verrattavaa toimenpidettä ilman MRL 128 §:ssä mainittua lupaa. Eli näihin toimenpiteisiin tarvitaan maisematyölupa.

 

Tiloilla metsästysvuokrasopimus Vojakkalan Erä ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Mahdollisuus tehdä tarjous myös yksittäisestä tilasta, mutta ensisijaisesti myydään yhtenä kokonaisuutena. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 18.2.2020 klo 23:59

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava koskee kaikkia kiinteistöjä. Katso kaava kartta ja kaavamerkinnät.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet ja kartat.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet ja kartat. HUOM kaikilla palstoilla ei ole kiinteistörekisteriotteen mukaan virallisia tieoikeuksia. Tieoikeuksia selvitetään vielä tarkemmin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Katso kiinteistörekisteriootteet.