Hyvillä kasvupohjilla, pääosin varttunutta ja uudistuskypsää metsää oleva metsätila Tuusniemen Salonkylässä.

Noin 30 hehtaaria lehtomaista kangasta, 2,4 hehtaaria tuoretta kangasta ja 1,6 hehtaaria kuivahkoa kangasta/suota. Vajaa 3700 m3 tukkipuuta ja 3300 m3 kuitupuuta. Tie kulkee tilan läpi.

Kuviot 4,13 ja 21 yhteensä 17,4 hehtaaria boorilannoitettu kesällä 2018.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 857-876-4-0 Tuusniemen osakaskunta