Lehtomaista kangasta 13,3 hehtaaria ja tuoretta kangasta 3,6 hehtaaria. Pääosin varttunutta kasvatus metsää. Kokonaispuusto vajaa 2500 kuutiota, kasvu noin 8 m3/ha/vuosi. Tieoikeus Enonsalon tieltä kunnossa. Raivaus tarvetta parin vuoden sisällä kuvioilla 4, 6, -6,1- 7 ja 8, yhteensä 3,6 hehtaaria. Boorilannoituksen tarvetta osalla kuvioista.  Hirvien kolomia kuusen runkoja paikoitellen kuviolla 1.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Hyväksymis-/vahvistamispvm: 1.6.2004

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus ( 7 metriä) tilan 857-401-5-49 kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 857-876-5-0 Heiskalan osakaskunta