Hyvillä kasvupohjilla ja tieyhteyksillä oleva metsätila Tuusniemen Juurikkamäessä.

Lehtomaista kangasta 9,7 hehtaaria ja tuoretta kangasta 3,9 hehtaaria. Kokonaispuusto noin 1700 m3. Kasvu vajaa 8 m3/ha/vuosi. Hakattavaa noin hehtaarin ensiharvennus ja 0,7 hehtaaria uudistushakkuuta.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On