Tulevaisuuden metsä! Nuorten ja varttuneiden kasvatusmetsien osuus 70 %.

Kokonais puustomäärä vajaa 4500 m3, josta tukin osuus noin 2000 m3. Kasvu noin 7 m3/ha/vuosi. Lähivuosina harvennuksia kuvioilla 4, 15, 17, 19 ja 25. Raivaus töitä kuvioilla 1, 4, 6, 8, 9, 20 ja 23. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On