Ängesleväjokivartta myötäilevä metsätila. Metsät ovat pääsääntöisesti jo uudistuskypsää metsää. Hakkuumahdollisuuksia löytyy runsaasti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakentaminen on mahdollista poikkeamisluvalla Ängesleväjoki varteen. Lupa Tyrnävän kunnan rakennusviranomaisilta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuvio 9 metsälakikohde

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On