Hyvän mallinen metsätila pääosin parhaassa kasvuiässä olevaa puustoa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa mainittu asemakaava koskee kiinteistöstä aiemmin erotettua määräalaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso rekisteriote ja karttaote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso rekisteriote