Metsätila sijaitsee Ulvilan Harjunpäässä Uudenhaantien läntisen haaran ja sen jatkeena olevan yksityistien päässä. Pääosa tilasta on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Tilalla on kaksi pientä metsänuudistusalaa, pinta-ala yhteensä noin 1,2 hehtaaria, joilla metsänviljelytyöt ovat tkemättä. Tilan puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 2000 kiintokuutiota ja puuston arvo odotusarvoineen on noin 52.700,- euroa. Tilan puulajirakenne on monipuolinen. Tila sijaitsee lähellä harjunpään taajamaa. Kohde sopii mainiosti metsäsijoittamiseen.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 20.5.2018 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittaa naapureiden tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on hyvä tieyhteys.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.