Poikkeuksellisen suuri metsätila sijaitsee Ulvilassa, Kullaan Paluksella. Tilan kehitysluokkajakauma sopii mainiosti metsäsijoittamiseen. Tilalle on hyvät tieyhteydet.

Suuri metsätila sijaitsee Ulvilassa, Kullaan Paluksella. Tilalle kuljetaan Mustajärventietä, Mustaojanmetsätietä ja Tuomolan metsätietä pitkin. Tilan kehitysluokkajakauma sopii mainiosti metsäsijoittamiseen. Tila koostuu lähes kokonaan varttuneista ja nuorista kasvatusmetsistä sekä eri-ikäisistä taimikoista. Suurin osa puustosta on mäntyä. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 8200 kiintokuutiota ja puuston arvo on odotusarvoineen noin 260.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 22.500,- euroa. Taimikoissa on jonkin verran hoitotöiden tarvetta. Tila on poikkeuksellisen suuri myynnissä oleva kohde Satakunnan metsätilamarkkinoilla. Tilan länsireunassa kulkee voimansiirtolinja ja osa tilasta kuuluu Palusjärven pohjoisosassa olevaan luonnonsuojelualueeseen. Suojelupäätöksellä ei ole vaikutusta ranta-alueiden metsätalouteen, suojeltavallaalueella metsittyneiden alueiden normaali metsälain mukainen metsänhoito on mahdollista.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 20.10.2019 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja ja naapuritilojen tieoikeudet rasittavat tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalle on hyvät tieyhteydet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.