Kohtuukokoinen 122,6 hehtaarin KANKAALA metsätila tiestöjen laidalla, toinen palsta n. 1,5 km Utajärven taajamasta n. 7,6 ha sisältäen 4,38 ha avo-ojissa olevaa Eu-tilatukioikeus peltoa, jonka osalta tilatuet voidaan siirtää ostajalle eri hakemuksella(lomake 103 A ja 103 B) nettissä maaseutuhallinto@ouka.fi ja toinen palsta  n. 115 ha  Naamankylän Kortejärvellä n. 33 km Utajärven kk:ltä.  Puustoa pääosin nuorissa arvokasvuvaiheessa olevissa kasvutusmetsissä n. 5815 m3 sekä hakkuumahdollisuus n. 2100 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti ja osakkaana Kortejärven metsäautotiessä, joka on peruskorjattu n. 7 vuotta sitten.

Osuus yhteisiin Ei ole