Utajärven kk:lta n. 16 km KANKAALA 10,58 hehtaarin metsätila Yli-Utoksella. Kangasmailla kesäkorjuukelpoista uudistuskypsää metsää sekä siten rahoitus- ja metsävähennyspohjaa hyödynnettävänä. Kohteella myös monikäyttömahdollisuuksia mm. metsästyksen ja marjastuksen puitteissa. Puustoa n.775 m3 ja hakkuumahdollisuus n.700 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus 5m leveänä halkomistoimituksessa kirjattuna 25.8.1939 sekä myyntiesitteen liitteenä olevanaan toimituskarttaan merkittynä Utosjokeen asti yhteiselle venevalkamalle alapuolisien tilojen läpi itärajan laitaa myöten.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On kiinteistörekisteriotteen mukaisesti yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä Utos 889-411-41-40 kiinteistöllä sijaitsevaan venevalkamaan.