Utajärven kk:lta n. 27  km Sanginkylällä Kujala määräala n. 13,4 ha. Kokonaispuusto n. 138 m3 käsittäen pääosin taimikoita ja kestävä hakkuumahdollisuus 100 m3. Metsästysseurasopimukset irtisanottu, joten metsästysseuraan/hirviseurueeseen liittymisestä voi itse päättää, kohteella metsäriistaa; hirviä ja metsäkanalintuja. Puuhapalsta, jolla myös monikäyttöaktiviteetteja.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti