Utajärven kk:lta n. 21  km kalaisan (ahventa,särkeä,haukea ym.) Mustalammen rantamaisemassa(n. 300 m rantaa) n. 27,5 ha määräala Sanginkylällä. Tuoreilla kangaspohjilla puustoa n. 1716 m3, josta pääosa varttuneissa ja uudistuskypsissä metsissä (38,9 %), hakkuumahdollisuutta n.900 m3.  Kohteella vanha rakennuspaikka( rakennukset siirretään kauppasopimukseen kirjaten). Monipuoliset kehittämismahdollisuudet metsätalouden lisäksi myös virkistys- ja monikäytön kautta. Metsästysvuokrasopimukset irtisanottu, joten metsästysseuraan/hirviseurueeseen liittymisestä voi itse päättää, kohteella metsäriistaa; hirviä ja metsäkanalintuja.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

kohteella vanha rakennuspaikka, rakennukset siirretään pois nykyisen omistajan toimesta kauppasopimukseen ehto kirjaten. Rantarakentamisoikeutta ei ole kantatilaperiaatteen perusteella mutta normaaliehtoisen rakennusluvan saanti kunnan rakennuslautakunnalta on mahdollinen.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti