Utajärven kk:lta n.5 km Keisarintien varressa LINTUKANGAS 10,542 hehtaarin metsätila. Helppopääsyinen kohde, jossa runsaspuustoista kasvatus- ja uudistuskypsää metsää kesäkorjuukelpoisilla kangaspohjilla.  Puustoa n.1641 m3 ja hakkuumahdollisuus n.1000 m3. Hyvä ja monipuolinen sijoituskohde

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

yleiskaava 889-Y2017 voimaantullut 21.6.2017. Kaavassa kiinteistö metsätalouskäyttöön tarkoitettua M aluetta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Keisarintiellä Hiihto- ja Patikka ulkoilureitit

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Keisarintien kautta, joka ei ole virallinen kiinteistörekisteriotteseen kirjattu tieoikeus mutta vuosisatojen saatossa kulkutieksi muotoutunut ja tunnustettu karttatie sekä sillä on muesoviraston vahvistama museotiestatus.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti yhteisiin maa- ja vesialueisiin, joka kuuluu myyntitoimeksiantoon