Helppopääsyinen kohde, jossa havupuuvaltaisia varttuneita ja uudistuskypsiä metsiä. Hakkuumahdollisuuksia sekä metsävähennyspohjaa, joilla sijoituksen kannattavuutta voi parantaa. Monipuolinen puuhapalsta, jolla myös monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Rokuan Kansallispuiston ja Kylpylän läheisyyden kautta. Tuottava ja monipuolinen sijoituskohde. HUOMAA TARKISTETTU HINTA!

Utajärven kk:lta n. 13  km Ahmasjärvellä n. 34,1 hehtaarin metsätila tiestön varressa. Puustoa n. 1157 m3, jotka pääosin varttuneita ja uudistuskypsiä metsiä. Hakkuuesityksiä seuraavalle kymmenvuotiskaudelle n. 405 m3(kasvuksi arvioitu 2,6 m3/ha/vuosi elikkä n. 349 m3), joista kantorahatuloja arvioitu n. 9434 eur sekä metsähoitotöiden menoja n. 754 eur elikkä nettotuloja ennen veroja n. 8680 eur.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti yhteisiin maa- ja vesialueisiin