Utajärven KK:lta n. 10 km n. 3,8 ha määräala, jolla kokonaispuustoa n.  293 m3 ja hakkuumahdollisuutta n. 80 m3, metsänhoidollisesti luonnontilaisen kaltainen. Kohteella maa-ainesten ottomahdollisuuksia turpeen osalta vieressä olevan turvetuotantoalueen tapaan. Myös laavun rakentaminen(reilun 100 metrin päässä sijaitsevan Pehkeenlammen puoleiseen erämaiseen suomaisemaan) on mahdollista eikä se vaadi erillistä lupamenettelyä. Kohteen vieressä oleva Pehkeensuo tarjoaa myös puitteet marjatukselle hilla- ja karpalosuona sekä verrattoman mahdollisuuden luontokuvaukseen. Kohteen omistajalla on mahdollisuus päästä myös Koveltimen Erän metsästysseuran jäsenyyteen sekä hakeutua hirviseurueeseen ja kohteelta löytyy riistaa mm. hirviä, kanalintuja ja jäniksiä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

On kiinteistörekisteriotteen mukaisesti, myyjä sitoutuu purkamaan kiinnitykset kustannuksellaan ja kiinteistö myydään siten kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole