Utajärven kk:lta n. 15,5 km Sanginjärven rantamilla 24,63 hehtaarin metsätila, jossa pääosin tuoreilla kasvupohjilla havupuuvaltaisia taimikoita n. 5,5 ha (22,7 % p-alasta) ja nuoria kasvatusmetsiä n. 11 ha(45,5 % p-alasta). Helposti saavutettavissa oleva kohde (pohjoispalstan läpi kulkee tie ja eteläiselle palstalle on tehty penkkatie), jolla taimikonhoitotyötarpeita ja metsät tulossa parhaaseen tuottovaiheeseen. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Sanginjärven läheisyyden (osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin) ja valtionmaihin rajoittumisen tarjoamana(eteläisen palstan metsä- ja penkkatie valtion maalla).  Puustoa n. 1396 m3 ja hakkuumahdollisuutta n. 500 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti Sanginjärven yhteisiin maa- ja vesialueisiin