Hyvällä sijainnilla kasvatusmetsää ja taimikkoa. Tila rajoittuu Murtolammin rantaan, jossa on yksi rakennuspaikka loma-asunnolle.

Uuraisten Murtopurolla Hiirolantien varressa sijaitseva 13,326 hehtaarin metsätila. Kohteen pinta-alasta 0,2 hehtaaria on omaa vesialuetta. Kohde rajoittuu Murtolammen rantaan, johon on varattu yleiskaavaan yksi rakennusoikeus loma-asunnolle (RA).

Tilan maapohjat ovat hyväkasvuiset. Ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta on 52 %, kuivahkoa kangasta 44 % ja loput 4 % on lehtomaista kangasta. Turvepohjaisia maita tilasta on 0,8 hehtaaria.

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa arvion mukaan noin 800 m3, josta tukkipuuston osuus noin 48 %. Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 5,4 m3/ha/v. Tilan kehitysluokkajakaumasta lähes puolet on taimikkoa, jotka hyviä ja täystiheitä. Toinen puoli on hoidettuja ja hyvässä arvokasvussa olevia eri-ikäisiä kasvatusmetsiä. Tilalla ei metsänhoidollisesti ole heti hakattavaa puustoa. Taimikonhoito olisi kohta kuvioilla 1,13 ja 15 (yht. 1,3 hehtaaria) ajankohtainen.

Kuviolla 4 on metsälain tärkeä elinympäristö (lähde) ja kuviolla 8 lähdekaivo, josta vedenotto- ja johtamisoikeus naapurikiinteistölle.

Tilalla on monipuoliset osuudet yhteisiin alueisiin.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Uuraisten rantayleiskaava (ks. kaavakarttaote ja kaavamerkinnät).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rantayleiskaavaan on kiinteistölle varattu yksi rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen. Rakennusoikeus enintään 250 k-m2 (ks. kaavakarttaote ja kaavamerkinnät) Lisätietoja rakentamisesta antaa Uuraisten kunnan tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Talousveden ottaminen ja johtaminen sekä tieoikeudet. (ks kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköinen panttkirja siirretään rasituksista vapaana ostajalle tai kuoletetaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut: Pirttimäen yksityistien tiekunta, 23,79 €, yksiköt 75,8x0,05, Hiirolan yksityistie 70,64 €, yksiköt 422x0,12, perus-maksu 20 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 892-403-876-2 Hiirolan lohkokunta 2) Yhteinen maa-alue 892-403-878-3 Venevalkama 3) Yhteinen maa-alue 892-403-878-4 Hiekka-alue I 4) Yhteinen maa-alue 892-403-878-5 Hiekka-alue II (ks. kiinteistörekisteriote).