Puustoinen noin 9,5 ha määräala rehevällä maapohjalla.

Uuraisten Murtoperällä lähellä Hiirolantietä reheväpohjainen metsämääräala. Määräala on Ahola-nimisestä tilasta ( pinta-ala 22,29 ha) lohkaistava erillinen noin 9,5 ha palsta.

Määräalan pinta-alasta metsämaata on noin 7,5 ha ja kitu- ja joutomaata noin 2 ha (määräalan läpi kulkee voimansiirtolinja). Määräalalla on hieman koivuvaltaista puustoa noin 1000 m3, josta on heti hakattavissa yli 200 m3. Nykypuuston kasvu on hyvä noin 10,8 m3/ha/v. Pinta-alasta yli 70 % on kasvatusmetsää. Taimikoita ei määräalalla ole. Pinta-alasta noin vajaa puolet on vanhaa peltoa (kuviot 15 ja 16). Kuvio 15 (4,5 ha) on istutettu rauduskoivulle vajaat 30 vuotta sitten. Koivu on kuviolla huonolaatuista.

Määräalan läpi kulkee talvitie (merkitty karttaan katkoviivalla). Palstalle (määräalalle) ei ole ollut virallista tieoikeutta vaan kulkeminen on tapahtunut suullisella luvalla. Määräalalle perustetaan virallinen tieoikeus lohkomistoimituksessa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 11.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Ei myytävän määräalan alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistö kartalla).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana. Tilan rasitustodistuksesta ilmenee kirjallinen panttikirja, joka kuoletetaan ennen kauppaa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle perustettaan tieoikeus lohkomistoimituksessa (sisältyy lohkomismaksuun).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan pinta-alan mukainen osuus yhteinen vesialueeseen 892-403-876-2 Hiirolan lohkokunta.