Reheväpohjainen metsätilakokonaisuus erinomaisella sijainnilla Jyväskylän ja Uuraisten rajalla.

Myytävä kohde muodostuu Autio 7:7 ja Metsälä 7:15 -nimisistä tiloista. Myyjät pidättävät itsellään noin 3,7 ha kokoisen alueen Aution tilasta, jossa sijaitsevat tilan rakennukset. Pidätettävä määräala on rajattu sinisellä värillä esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan.

Kohteen maapohjat ovat rehevät ja ravinteisuudeltaan vähintään tuoretta kangasta tai sitä rehevämpää kasvumaata. Tilojen pinta-alasta reilu puolet on 30-50 vuotiaita pääsääntöisesti hoidettuja kasvatusmetsiä. Taimikoita on noin kolmannes pinta-alasta, jotka on raivattu pari vuotta sitten. Loput pinta-alasta on vanhaa peltoa ja joutomaata, joka lähinnä tiealuetta. Metsänhoitosuositusten mukaan kohteella on heti hakattavissa olevaa puustoa noin 100 m3. Nykypuuston kasvu on noin 6,3 m3/ha/v.

Kohde rajoittuu Hepomäen- ja Pohjoisjärventiehen, joten tiloilla on kattavat ja hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistön karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuista tiemaksua on Pohjoisjärventiestä peritty. Vuotuinen tiemaksu tulee olemaan metsän osalta arviolta muutamia kymppejä vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 892-876-2-0 Soukkajärven lohkokunta