Kasvusmetsävaltainen metsätila Höytiällä. Tie palstalle.

Uurainen Höytiä 16,3 ha. Puusto n. 1770 m3. Tilalla hyvä kehitysluokkajakauma. Uudistukypsää metsää n. 3 ha. Maapohjista (OMT) lehtomaista kangasta n. 4,6 ha, (MT) tuoretta kangasta tai vastaavaa suota n. 4 ha ja (VT) kuivaa kangasta tai vastaavaa suota n. 7,5 ha.  Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 4,1 m3/ha/ vuosi. Kuviot 5 ja 6 tuhkalannoitettu. Palstalle metsäautotie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.10.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. ks kiinteistörekisteriote 16.9.2021

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

1 kpl. Myyjä kuolettaa panttikirjan ennen kaupan tekoa.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialaue 892-876-2-0