Lähellä Vaalan taajamaa n. 5,5 km kasvuisia havupuuvaltaisia taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä pääosin 82,7 % p-alasta käsittävä kohde. Metsänhoito- ja taimikonhoitotyöt tehty sekä ojat toimivia . Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Oulujärven rannan n. 130 metriä ja venevalkaman tarjoamana. Monipuolinen sijoituskohde, jossa puustoa metsävähennyspohjaksi sekä kehittymässä kasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

tierasitteet kts.kiinteistörekisteriote ja otekartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Venevalkama käyttöoikeus Oulujärven rannalla