Helppopääsyinen kohde, jossa havupuuvaltaisia varttuneita ja uudistuskypsiä metsiä ojitetuilla turvemaapohjilla. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Oulujärven ja Säräisniemen läheisyyden sekä yhteisten vesialueiden mahdollistamina. Monipuolinen sijoituskohde, jossa suhteellisesti paljon metsävähennyspohjaa hakkuumahdollisuuden kautta.

Vaalan kk:lta n. 17  km Säräisniemellä n. 20,7 ha metsämääräala tiestön varressa. Puustoa n. 1456 m3 varttuneita ja uudistamiskypsiämetsiä sekä koko pinta-ala metsämaata. Hakkuuesityksiä seuraavalle kymmenvuotiskaudelle n. 700 m3, joista kantorahatuloja arvioitu n. 19532 eur sekä metsähoitotöiden menoja n. 6060 eur elikkä nettotuloja ennen veroja n. 13472  eur.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On Porrassuon tiekunnan osakas, tie on peruskorjattu puolikymmentä vuotta sitten ja myyjällä ei hänen ilmoituksensa mukaan ole maksurästejä tiekunnalle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin Kukkolan-Säräisniemen-Veneheiton vesialueisiin, jotka siirtyvät myytävän ointa-alan suhteessa kiinteistön kaupassa ostajalle