15 hehtaarin Hepokaarre metsätila Vaalan kk:ltä n. 43 km ja n. 53 km Paltamon kk:ltä Manamansalossa. Puusto( pinta-alasta n. 59,4 %) nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä. Parhaassa arvokasvuvaiheessa olevaa puustoa n. 954 m3. Metsätila, jossa monipuolisia kehittämis- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia  Oulujärven ja Manamansalon läheisyyden mahdollistamana. Hyvän tuoton tarjoava puuhailu- ja sijoituskohde. Mahdollisuus päästä Manamansalo Erä ry:n metsästysseuran jäseneksi.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

785-11102018 vahvistamispäivä 11.10.2018

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole