JÄRVELÄ 785-408-1-16 metsämääraäala n.9,8 hehtaaria Vaalan kk:ltä n. 13 km Säräisniemellä tiestöllisesti helposti saavutettavissa pikitien ja kangasteiden varsilla. Pääosin n. 73,5 % ( 7,2 ha) pinta-alasta parhaassa arvokasvuvaiheessa olevia varttuneita- ja uudistuskypsiä kasvatusmetsiä. Puustoa n. 832 m3 ja runsaasti metsävähennyspohjaa hakkuumahdollisuutta n. 800 m3 , monipuolinen kohde, joka tarjoaa moni- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujärven läheisyyden sekä jäkälän hyödyntämisen kautta. Vakaan tuoton tarjoava sijoituskohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Säräisniemen Yleiskaava 785-01072004 voimaantullut 1.7.2004

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osakkaana Porrasperän yksityistiessä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin on mutta ne pidätetään myyjälle elikkä eivät sisälly myyntietoimeksiantoon.