Metsätiestön varsilla 49,9 hehtaarin metsätila Vaalan kk:ltä  n. 14 km, jossa pääosin taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä n.33,9 hehtaaria (69,3 % pinta-alasta). Puustoa n. 1554 m3, josta hakkuumahdollisuus n. 500 m3.  Monikäytöstä saatavia lisäarvoja mm. Painuan Eränkävijät metsästysseuraan pääsymahdollisuuden sekä Oulujärven läheisyyden että yhteisten maa- ja vesialueiden kautta. Monipuolinen puuhapalsta, jossa tehty taimikonhoitotöitä sekä viime vuonna toteutettu kunnostusojitus (n. 5 km ojaa) että metsät parhaassa kasvu-, arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti Kukkolan-Säräisniemen-Veneheiton yhteisiin maa- ja vesialueisiin