Vaalan kk:lta n. 12-16 km Neittävällä kolme metsätilaa Massi 5,48 ha, Romana 24,58 ha ja Yläkaupinkaski 24,58 ha, yht. 47,65 ha metsäautotien varressa. Helppopääsyisiä metsäautotien varsikohteita, joissa nuoria- ja uudistuskypsiä metsiä ojitetuilla turvemailla sekä taimikonhoitovaiheeseen tulevia pääosin viljeltyjä kuusen taimikoita. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa Massin kiinteistön Neittävän kaavaan merkityn rakennustontin(luonnonsuojelualueeseen rajoittuva, valmis maakellari, vesi-, viemäri- ja sähköliittymät viereisillä tonteilla) , metsästys- ja kalastusmahdollisuuksien osalta yhteisten maa- ja vesialueiden että Oulujärven ja Säräisniemen läheisyyden mahdollistamina. Monipuolinen sijoituskohde, jossa metsävähennyspohjaa hakkuumahdollisuuden kautta. Puustoa n.1704 m3 ja hakkuumahdollisuus n.1000 m3.

Kallis Romanan metsäautotien peruskorjaus toteutettu 2015, joten kulku kiinteistöille turvattu vuosikymmeniksi eteenpäin. Ojitukset ja vesitalous kiinteistöillä kunnossa. Hirvituhoalueet naveromätästetty ja istutettu kuuselle(entiset pellot) syksyllä 2009, 20000 kpl, jotka talvella tehdyistä arvioitiedoista vaikea hahmottaa kuvioilla 8,22,43,45 ja 51. Hakkuita ei ole tehty yli kymmeneneen vuoteen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Neittävän osayleiskaava Massi kiinteistöllä, jonka mahdollistaman AP-1 merkinnän pientalovaltaiselle asuntoalueelle voi rakennuspaikalle rakentaa asuin-, varasto- ja työtilarakennuksia 300 k-m2 ja rakennukset voivat olla enintään 2-kerroksisia. Alueella viemäröinti, joten rakennustontin minimikoko 2000 m2.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myyjä sitoutuu purkamaan pantinkirjan siihen liittyvine kiinnityksineen elikkä kiinteistöt myydään rasitteita vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti Kukkolan -Säräisniemen yhteisiin vesi- ja maa-alueisiin