Hyvä puustoinen metsäkohde Vänhänkyrön Merikaarrossa

Kohteen kaikki kuviot ovat eri kasvuvaiheessa olevaa varttunutta kasvatusmetsää ( kehitysluokka 03). Kaikki myytävän määrä-alan kuviot ovat harvennuksen tarpeessa. Kuivion 33 voisi myös avohakata hivenen laajennettuna pellonreunaa pitkin.

Ravinteisuudeltaan kohde on kuivahkoa- ja tuoretta kangasta, kuviolla 30 jopa lehtomaistakangasta. Kuvioilla 30-33 ei välitöntä kunnostusojitustarvetta.

Molemmille palstoille määritelty kulkuoikeus talvella. Kulkuoikeudet merkitty kuviokarttoihin vihreällä viivalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimalinja kulkee toisen palstan läpi (kuvio 34).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Talvitieoikeudet, rasitte teiden paikat merkitty kartaan vihreällä viivalla.

Osuus yhteisiin Ei ole