Kahdesta palstasta koostuva metsätila Vähänkyrön Merikaarrossa.

Palsta 1 (kuviot 6-7) hyvää metsänkasvupohjaa. Kuvion 7 saisi avohakata ja kuviolla 6 ei hetikiireellisiä toimenpiteitä.

Palstan 2 (kuviot 1-5) taimikot pitäisi raivata hetikiirreelisenä ja kuviolle 2 pitäisi tehdä luontaiseen uudistumiseen tähätäävä harvenus/ monimuotoisuushakkuu tai vaihtoehtoisesti avohakata. Maasto vaihtelevaa, Isoja kiviä ja vastavuoroisesti todella hyväpohjaisia painanteita. Kuvion 3 länsireunassa tilanrajan tuntumassa lähde, joka rajoittaa käsittelyä sen läheisyydessä. 

Molemmille palstoille hyvät tieyhteydet. Kulkuoikeudet merkitty kuviokarttoihin vihreällä viivalla.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia Hyyriän teiden tiekunta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Palstan tieoikeudet merkitty kuviokarttoihin vihreällä viivalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

905-437-878-2 Venevalkama, 905-437-878-3 Varastoalue, 905-876-1-2 Vähänkyrön vesialueet