Tilat Haukkala ja Haukkala I muodostavat yhden kokonaisuuden. 

Haukkala-tilan kiinteistötunnus on 908-410-5-6 ja pinta-ala 2,567 hehtaaria. 

Haukkala I-tilan kiinteistötunnus on 908-452-4-24 ja pinta-ala 5,644 hehtaaria. 

Arvioitu kokonaispuusto on n. 566 m3, josta tukkipuuta on n. 200 m3. Tiloilla on uudistamatonta hakkuuaukkoa n. 5,6 hehtaaria jonka uudistamiskulut on huomioitu tässä arviossa. Mahdollinen rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisuna. Valkeakosken kaupungin rakennusvalvonnan lausunto on arvion liitteenä.

Sijainti Pyörönmaantien varressa.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pyörönmaantie menee tilan läpi

Osuus yhteisiin Ei ole