Erinomainen sijainti Korkeakankaan läheisyydessä.

Hyvät kulkuyhteydet. Kasvupaikkatyypit MT ja OMT. Uudistusikäistä alaa reilut 3 ha.

Kohteen pinta-alana käytetty kiinteistörekisterin pinta-alaa. 

Rajat ja rajapyykit on merkitty maastoon oranssein nauhoin vain suuntaa-antavasti. Merkinnät eivät ole tarkkoja ja kaikkia rajapyykkejä ei välttämättä löydy. Tutustu tilaan paikan päällä.

Kohteen lähtöhinta on 54 000 € ja se myydään tarjousten perusteella. Kirjalliset (myös sähköpostilla lähetetyt) tarjoukset toimitettava kohteen välittäjälle viimeistään 31.1.2022. Huomaa myös "Tee tarjous tästä kohteesta" -painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen suoraan välittäjälle. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. 

Hakkuiden maisematyölupavaatimus ei koske tätä tilaa (yleiskaava, maa- ja metsätalousvaltainen alue). Asia varmistettu Valkeakosken kaupungin rakennusvalvonnasta. Muutoin huomioitava kaavan määräykset.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

MU-1 merkintä. Avohakkuun maksimikoko 3 ha, käytettävä mahdollisuuksien mukaan luontaista uudistamista. Huolehdittava, ettei maisemakuvaa turmella eikä vaikeuteta alueen ulkoilukäyttöä. Katso tarkemmat tiedot ladattavissa olevista kaavaotteesta ja kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä. MRL 128 §, hakkuiden maisematyölupavaatimus ei koske tätä tilaa (yleiskaava, maa- ja metsätalousvaltainen alue). Asia varmistettu Valkeakosken kaupungin rakennusvalvonnasta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2007-K14086) Leveys: 12 m ja Tieoikeus (000-2007-K14090) Leveys: 6 m. Lisäksi katso kohta "kaava - yleiskaava - lisätietoja".

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 908-876-5-0 ja yhteinen maa-alue 908-878-2-0