Rumon yhteismetsän 22/1000 osuutta. Vastaa noin 51 ha metsäalaa 2186 hehtaarin, suunnitelmallisesti hoidetusta, yhteismetsästä. Kaudella 2013 - 2017 leimikoita on tehty yli 30000 m3. Puustopääoma on karkealla arviolla noin 250000 m3 nykyään. Hakkuut jatkuvat metsäsuunnittelun mukaisilla määrillä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole