Kahdesta vierekkäisestä kiinteistöstä koostuvan metsätila kokonaisuus. Alueen kokonaispuusto noin 2 250 m3, puusto painottuu nuoriin kasvatusmetsiin. Mustikkatyypin kasvavat maapohjat. Kiinteistöllä myös 1950 luvulla valmistunut huonokuntoinen omakotitalo ulkorakennuksineen. Kohteella on sähköliittymä. Tilat rajoittuvat yleiseen tiehen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue, sähkölinja ja tieoikeuksia

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilat rajoittuvat yleiseen tiehen

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 911-406-876-1

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta